Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie

Disclaimer

Er is de grootste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaardt OrthoFysiek geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.


Bepaalde hyperlinks op deze website verwijzen je naar websites van derden, waarbij OrthoFysiek ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.


De informatie op deze website is bedoeld voor alle mensen die de verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid op zich willen nemen. Pas de gegeven informatie echter nooit op eigen initiatief toe in je eigen persoonlijke situatie, waarbij wellicht andere unieke factoren een rol spelen. Vraag altijd eerst advies bij een orthomoleculair therapeut of arts die lid is van een beroepsvereniging.


Raadpleeg ook altijd eerst je huisarts en, indien van toepassing, je behandelend specialist bij ziekte of gezondheidsklachten.


Gebruik supplementen, middelen en/of natuurlijk medicijnen alleen onder zeer regelmatige begeleiding van een erkend orthomoleculair therapeut of arts.


Supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen kunnen bij ondeskundig gebruik mogelijk schade aan het lichaam veroorzaken.


'To be the best me I can be'

unsplash