Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Praktijk OrthoFysiek kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OrthoFysiek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OrthoFysiek verstrekt.

 

OrthoFysiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens

 

 

Waarom?

OrthoFysiek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan OrthoFysiek uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit leefstijladvies gerelateerde dienstverlening.

 

Hoe lang OrthoFysiek gegevens bewaart

OrthoFysiek bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 

 

Delen met anderen

OrthoFysiek verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van OrthoFysiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.orthofysiek.nl.

OrthoFysiek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@orthofysiek.nl.

 

OrthoFysiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

Beveiligen

OrthoFysiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OrthoFysiek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OrthoFysiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met OrthoFysiek via info@orthofysiek.nl.

 

 

 

OrthoFysiek is als volgt te bereiken:

 

www.orthofysiek.nl

info@orthofysiek.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister: KVK 85217395

unsplash